Villa Hotel Dolphin

Villa Hotel Dolphin

Ngày nhận phòng

Thứ 7, 07 tháng 1

Ngày trả phòng

Thứ 7, 07 tháng 1

Mô tả

Dịch vụ

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Ăn uống

Tiệc nướng ngoài trời

Thông tin lưu ý

Nhận phòng/ Trả phòng

Nhận phòng từ:

Trả phòng đến:

14:00

12:00